Приемната на Мая Манолова се запълни за месец напред

Приемната на Мая Манолова се запълни за месец напред

Приятели, само за няколко часа запис­ване, от тази сут­рин до ран­ния следобед днес, прием­ните ми дни се запъл­ниха. Телефоните звънят, без да спрат от сут­ринта. Записали сме десетки граж­дани за 27 ноем­ври, сряда. Наложи се да запишем хора и за след­ващата сряда – 4 декем­ври.” Това написа във Фейс­бук Мая Манолова по повод обявената от нея приемна за граж­дани на 27 ноем­ври.

Според съоб­щението, само за няколко часа запис­ване прием­ната й е запъл­нена и за идната сряда, и за по-следващата. Тя съоб­щава, че ще обяви допъл­нителни дати за прием през м. декем­ври.

Знаех, че интересът ще е голям и чета въп­росите ви дали ще бъда и във вашите населени места. Ще бъда, уверявам ви. До дни ще обявя още един приемен ден за декем­ври, в който заедно с мои колеги юристи ще работим по вашите жалби и сиг­нали”, пише още Манолова.

Пър­вата приемна ще се проведе в сряда на 27 ноем­ври от 10.30 ч., а втората – на 4 декем­ври, също сряда.

Прием­ната в столицата се намира на пл. „Славей­ков”, на адрес: ул. „Дякон Игнатий” 4, ет. 2.

Манолова пише също, че ще посети и други населени места.