Психиатърка ощети НЗОК с фиктивни рецепти за над половин милион

Психиатърка ощети НЗОК с фиктивни рецепти за над половин милион

Задър­жаха психиатърка от Плов­див, ощетила НЗОК с над половин милион лв., обявиха район­ният прокурор Чав­дар Грошев и замес­т­ник район­ният прокурор Атанас Илиев.

Жената е изпис­вала скъпос­т­руващи лекар­с­тва за параноидна шизоф­рения на фик­тивни пациенти. Повечето от тях дори не са подозирали, че са включени в прес­тъп­ната схема, и са на прак­тика здрави. Пред­с­тои прокуратурата да й пов­дигне обвинение и да я задържи за 72 часа. По делото са раз­питани над 80 души, а лекар­с­т­вата са били изпис­вани за 52-ма пациенти, комен­тира „Дарик радио”. Очаква се да бъдат пов­диг­нати още обвинения. Работата по случая продъл­жава. Акцията е осъщес­т­вена от ДАНС, Икономическа полиция и Район­ната прокуратура в Плов­див.