България може да въведе еврото през 2023 г.

България може да въведе еврото през 2023 г.

Финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов обяви, че Бъл­гария може да замени лева с евро на 1 януари 2023 г.

В ефира на “Дарик радио“ той уточни, че страната не е подала официално документ за кан­дидат­с­т­ване, за да бъде приета в механизма ERM II, така наречената чакалня на еврозоната. Няма да кан­дидат­с­т­ваме, преди да сме сигурни, че ще ни приемат. Репутацион­ните щети иначе могат да бъдат много големи, комен­тира финан­совият минис­тър. Горанов за пореден път обяви, че е напълно реалис­тично до края на април, че дори и по-рано, Бъл­гария да влезе в чакал­нята. По думите му заради валут­ния борд страната няма смисъл да стои в чакал­нята и един ден, но ще ѝ се наложи да спази срокът преди да бъде въведено еврото, който е около 23 години. Ако през април 2020 г. попад­нем в механизма ЕРМ 2, то тогава на 1 януари 2023 г. е реалис­тично да приемем еврото, допълни финан­совият минис­тър.