СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ, Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”, Фондация „Героите на България”

Ви канят

на 4 януари, събота, 2020 г. на

ТЪР­ЖЕС­Т­ВЕНИТЕ ПРОЯВИ

по случай

142 ГОДИНИ ОТ

ОСВОБОЖ­ДЕНИЕТО НА СОФИЯ

10:00 ч. Благодар­с­т­вен молебен в храм „Света Неделя”

10:30 ч. Литийно шес­т­вие и под­насяне цветя и венци на приз­нател­ност пред памет­ниците на ген. Гурко и Цар Освободител

11:15 ч. Литературно-музикална прог­рама и под­насяне на венци пред памет­ника на Бъл­гар­с­кия опъл­ченец.