8 тийнейджъри приети в “Пирогов“ с 1,5 и 2 промила алкохол

8 тийнейджъри приети в “Пирогов“ с 1,5 и 2 промила алкохол

В травматологията са били прегледани 250, оперирани са 8

С 20% повече пациенти са минали през Спеш­ния инс­титут “Пирогов“ по време на праз­нич­ните дни от 31-ви декем­ври и 1 януари, отчетоха в бол­ницата в пър­вия работен ден на годината, съобщи Нюз.бг. Дежур­с­т­вата на 31-ви декем­ври и 1 януари са били изк­лючително натоварени и броят беше доста по-голям от предиш­ните години, каза док­тор Сер­гей Илиев от Спеш­ния хирур­гичен кабинет. На 31-ви през нощта и на 1-ви януари през деня имаше увеличаване на приема и преминалите през спеш­ното отделение. Инциден­тите бяха предимно битови и след препиване с алкохол. Тази година 7 са пос­т­радалите от пиратки. Най-тежък е случаят на 3-годишно дете с ушна травма, което е прието в Клиниката по изгаряния. То е от Ихтиман, а инциден­тът е станал на двора на къщата му, където родителите му са гър­мели пиратки.

Припом­няме, че миналата година “Пирогов“ оказа помощ на петима души, пос­т­радали от пиратки, като тогава се наложи и ампутацията на пръст на момче на 16 години. 5 мом­чета и 3 момичета са в бол­ницата с алкохолно нат­равяне — те са имали в кръвта си между 1,5 и 2 промила. Всички са тий­нейджъри и не знаят колко и какво са изпили. За срав­нение — миналата година новогодиш­ните праз­ници завър­шиха в “Пирогов“ само са две деца. Преминали са общо 730 пациенти с раз­лични травми и след претър­пени инциденти, от тях — 240 деца. За бол­нично лечение са приети 11 въз­рас­тни и 28 деца. Най-тежкият случай е на дете на 11 години, пос­тъпило в “Пирогов“ в изк­лючително тежко със­тояние с перитонит. След изс­лед­вания става ясно, че детето има и онкологично заболяване, в момента е в реанимация. В “Пирогов“ има и доста приети с алер­гии и хранителни отравяния. През хирур­гич­ното отделение са преминали 140 пациенти, 11 от тях с тежки язви от преяж­дане. В трав­матологията са били прег­ледани 250, оперирани са 8. 80 са преминали през бол­ницата с черепно-мозъчни трам­ваи. През кар­диологията са минали 11, от които 4-ма с инфаркт.