С венец на славата в Калофер отбелязаха 172 години от рождението на Христо Ботев

С венец на славата в Калофер отбелязаха 172 години от рождението на Христо Ботев

Отбелязахме 172 години от рож­дението на Христо Ботев. Тър­жес­тва имаше в цялата страна, а кул­минацията им по традиция ще бъде в Калофер — род­ното място на поета-революционер с присъс­т­вието на вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, вицеп­ремиерът Мариана Николова, много жители и гости на Калофер, съобщи БНТ. Воен­нос­лужещи от 61-ва Стрям­ска механизирана бригада под­несоха венец на славата пред памет­ника на Христо Ботев. Има нещо много сим­волично в това, че точно на този ден в едно се вплитат кръщението във вярата и раж­дането на един от най-големите ни герои на национално-освободителните ни борби, точно с неговата вяра във въз­к­ресението на един народ, заяви вицеп­резиден­тът Йотова. 172 години по-късно моят прочит на Ботев е вярата в единението. Има много кър­вави печати, с които са под­писани страниците от бъл­гар­с­ката история, но за мен най-важният урок е, че успяваме, когато сме единни, комен­тира още тя.