Георги Свиленски: Мотивите за вота на недоверие ги написаха българските граждани, останали без вода

Георги Свиленски: Мотивите за вота на недоверие ги написаха българските граждани, останали без вода

Основно задължение на опозицията е да показва недостатъците на управлението, припомни социалистът

Мотивите за този вот на недоверие ги написаха бъл­гар­с­ките граж­дани — пер­ничани, хората в Ботев­г­рад, Сливен. Ние трябва да обоб­щим това, което хората изпитаха на гърба си. Да сложим край на мъката от управ­лението на „Борисов 3“. Това е нашата работа“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БНТ. Той обясни, че самото искане за вота на недоверие ще бъде внесено на 20 януари. По думите му дотогава екс­пер­тна група работи върху мотивите и те ще бъдат дадени на другите пар­ламен­тарни групи, които не под­к­репят управ­лението. „Ще нап­равим дебат с тях и ще бъдат внесени в пар­ламента“, поясни Свилен­ски.

Всичко, което се случва в дър­жавата, е политика. Няма как да приемем обвинението, че някой „яха нещо“. Политиците трябва да са близо до хората и да решават проб­леми. Опозицията трябва да показва недос­татъците на управ­лението и да е там, където управ­лението го няма. Ние сме един­с­т­вената опозиционна сила“, под­черта Свилен­ски, като комен­тира, че при гласуването на вота ще стане ясно коя пар­тия под­к­репя кабинета „Борисов 3“ и коя — не. Депутатът от левицата обърна внимание, че вотът на недоверие, иницииран от левицата, вече има резул­тат – прокуратурата е раз­поредила проверки.

 „Съюз­ници са ни бъл­гар­с­ките граж­дани, останали без вода, чист въз­дух, на бъл­гар­с­ките граж­дани, свидетели на изгарянето на бок­луци нерег­ламен­тирано в Европа“, категоричен е Свилен­ски. Той посочи още, че основ­ният винов­ник за кризите – водата, въз­духът, бок­луците, се казва Борисов. По думите му минис­т­рите в кабинета са изпъл­нители и от тях не зависи нищо.