ДПС поиска временно отстраняване на разследваните министри

ДПС поиска временно отстраняване на разследваните министри

Ако е премиерът е пос­ледователен в своите дейс­т­вия, докато текат раз­с­лед­ванията може би е редно временно да ги отс­т­рани съот­вет­ните минис­три. Това каза пред жур­налисти лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ, предаде репор­тер „Фокус“. Карадайъ съобщи, че заседанието на КСНС е било кон­с­т­рук­тивно.

Чухме мненията и становищата и на служ­бите, които са ангажирани с инфор­мацията, така че в момента да се рад­ваме, че ситуацията и средата са нор­мални“, каза още той.

Относно акцията в Пер­ник и МОСВ той посочи: „Сега видяхме, че има акция, която се провежда в момента, така че нека първо да се запоз­наем с мотивите на самата акция и след това ще можем да комен­тираме“.

Ние ще запоз­наем с мотивите на внесения вот на недоверие. Естес­т­вено ръковод­с­т­вото на пар­тията и ръковод­ната група ще вземем съот­вет­ното решение. Да, виж­даме, че са притес­нителни тези теми. След това, което се случва в Пер­ник и сме свидетели всички, в 21 век, раз­бира се, че е притес­нително“, под­черта той. Карадайъ отговори на жур­налисти, че имат претен­ции към целия кабинет, и към Нено Димов, и към другите минис­три.