Премиерът поиска поправки в закона след среша с бащата на Андреа от Галиче

Премиерът поиска поправки в закона след среша с бащата на Андреа от Галиче

Премиерът Бойко Борисов поиска спешни законодателни промени след убийс­т­вото на 18-годишната Анд­реа. Той е въз­ложил на депутатите на ГЕРБ тек­с­товете да бъдат готови в кратки срокове, след комуникация и диалог с прокуратурата. Идеята е да не е задъл­жителна редук­цията за раз­мера на присъдата при тежки прес­тъп­ления срещу личността-убийство, изнасил­ване, блуд­с­тво, когато са извър­шени съз­нателно от непъл­нолетни. Сега мак­симал­ната присъда, която може да получи непъл­нолетен за тежко прес­тъп­ление е 12 г. , стана ясно след срещата при премиера Бойко Борисов с бащата на убитата Анд­реа Асен Руменов. Тя бе звер­ски убита от 17-годишния Аксел Олегов в дома ѝ в Галиче, припомня Дир.бг. Премиерът е категоричен, че това не може да продъл­жава така,защото мъката на хората е огромна и не може да продъл­жаваме само с обещания за мерки, каза депутатът от ГЕРБ Мануил Манев. Още днес глав­ният прокурор Иван Гешев ще раз­пореди проверка на лица с две и три висящи произ­вод­с­тва, каза говорител­ката на прокуратурата Сийка Милева. И обясни, че всички тези мерки се вземат за намаляване на такива прес­тъп­ления. Много ми е трудно да говоря. Премиерът и глав­ният прокурор обещаха да нап­равят всичко въз­можно тази прес­тъп­ност да спре. Това не бива да продъл­жава, защото животът на много хора ще бъде унищожен, заяви през сълзи бащата на убитата Анд­реа Асен Руменов.