Иван Гешев: От Обединените арабски емирства има потвърждение, че Васил Божков е задържан

Иван Гешев: От Обединените арабски емирства има потвърждение, че Васил Божков е задържан

Започва организирана дейност на държавата да борба с битовата престъпност, съобщи главният прокурор.

Глав­ният прокурор Иван Гешев заяви в изяв­ление за медиите, че от Обединените араб­ски емир­с­тва има пот­вър­ж­дение, че Васил Бож­ков е задър­жан, инфор­мира Епицентър.бг. С него имало още едно лице с фамилия Попов. Обвинител №1 е във Варна, където се провежда поред­ната акция срещу битовата прес­тъп­ност. Има официално пот­вър­ж­дение от Обединени араб­ски емир­с­тва за ареста на Васил Бож­ков и други две обвинени лица, заяви Гешев, цитиран от „Нова телевизия” и „Дарик радио”. Пред­с­тои изп­ращане на документи за екс­т­радиция, което ще се нап­рави по процедурата, която е правена до момента и в други такива случаи, поясни той.

Правили сме го досега и за Цветан Василев, и за Араба­джиеви, и за Баневи, и за Димитър Желяз­ков. Дейс­т­ваме по същия начин и виж­дате резул­татите, комен­тира Гешев. Около президента няма раз­с­лед­ване, каза още Гешев.

Няма раз­с­лед­ване около президента в момента. Глав­ният прокурор беше сезиран от наб­людаващия прокурор, според който има нарушение на чл. 103 от кон­с­титуцията, и аз питам Кон­с­титуцион­ния съд. Какво тряб­ваше да нап­равя аз с това дело – да го изт­рия, да го унищожа? Пос­тъпих по един­с­т­вения въз­можен начин – да сезирам КС, заяви глав­ният прокурор. Започва организирана дей­ност на дър­жавата да борба с битовата прес­тъп­ност, каза още Гешев.