Лепутати от левицата дариха средства на болницата във Видин

Народ­ните пред­с­тавители Цветан Топ­чиев и Филип Попов дариха по 1000 лева на бол­ницата във Видин “Св. Петка“. Депутатите, изб­рани от Видин­с­кия избирателен район, са заг­рижени за начина, по който ще се справи бол­ницата в условията на раз­п­рос­т­ранение на коронавируса и капацитета ѝ за приемане на новозаразени от областта. Те благодариха на медицин­с­кия пер­сонал, който е на първа линия в бор­бата срещу заразата, и изразиха надежда, че с общи усилия и разум Бъл­гария ще успее да се справи с предиз­викател­с­т­вото.