Втори лекар е починал от коронавирус у нас

Втори лекар е починал от коронавирус у нас

Втори лекар загуби живота си след заразяване с коронавирус, съобщи БНТ вчера. Д-р Нели Пан­дова Илиева е дъл­гогодишен лекар в Спешна помощ в столицата. Тя е една от 14-те заразени медици там. До този момент общият брой на заразените медици у нас е 176. Д-р Илиева е една от пър­вите заразени медици в Спеш­ната помощ, при които беше установена инфек­ция с вируса още преди сед­мици. Ген.майор проф.д-р Вен­цис­лав Мутаф­чийски, съобщи, че тя е лекувана в Окръжна бол­ница. След като са установени две отрицателни проби и подоб­ряване в със­тоянието е изписана на домашно лечение. Със­тоянието й обаче в събота внезапно се влошава и тя търси помощ в Алек­сан­д­ров­ска бол­ница.

Още с прис­тигането си в спеш­ния приемен цен­тър на Алек­сан­д­ров­ска се е наложило да бъде интубирана и въп­реки положените усилия въобще не е могла да стигне до интен­зив­ното отделение, раз­каза още генерал Мутаф­чийски.

45 минути лекарите се опит­ват да я вър­нат към живота, но не успяват. Тревож­ното в ней­ния случай са двете отрицателни проби за коронавирус, след които е била изписана и въз­мож­ността тя отново да е заразена. Това пос­тавя под въп­рос имунитета, който се изг­ражда след като се преболедува този вирус. За такава въз­мож­ност говорят и изс­лед­вания на учени по света. А броят на заразените медици у нас се увеличи с още двама — лекар и един тех­нически сек­ретар, уточни доц. Димо Димов, сек­ретар на Национал­ния оперативен щаб. Съболез­нования за смъртта на д-р Пан­дова изказаха колегите ѝ от Спеш­ния цен­тър. От Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз също почетоха паметта на двете починали лекарки.