Гешев обясни на Видинския митрополит Даниил за бързото разкриване на кражба от храм

Гешев обясни на Видинския митрополит Даниил за бързото разкриване на кражба от храм

Глав­ният прокурор Иван Гешев посети гр. Видин, където раз­говаря с Видин­с­кия мит­рополит Негово Високоп­реос­вещен­с­тво Даниил, съобщи Новини.бг. Иван Гешев го инфор­мира за пред­п­риетите от правоох­ранител­ните органи дейс­т­вия по бър­зото раз­к­риване на кражба от цър­к­вата „Св. Димитър Солун­ски“. Във Видин бе и глав­ният сек­ретар на МВР Ивайло Иванов. По-късно глав­ният прокурор посети и Видин­с­ката Света мит­рополия. На 25.04.2020 г. под над­зора на Районна прокуратура-Видин, е започ­нало раз­с­лед­ване по досъдебно произ­вод­с­тво за извър­шена кражба от правос­лавна цър­ква „Св.Димитър Солун­ски“ във Видин. В хода на раз­с­лед­ването са пов­диг­нати обвинения на Бисер А.Б. и Бисер Ц.Р. в съучас­тие помежду си като съиз­вър­шители, от правос­лавна цър­ква „Св. Димитър Солун­ски“ в града, чрез сряз­ване на халка на катинар на вход­ната врата и взлом на катинарите на дър­вени кутии за дарения и изпол­з­ване на ножица за рязане на метал, са отнели чужди движими вещи, сумата от 2693 лв., дарени на цър­к­вата пари и 1 метален нап­рес­толен кръст, с раз­пятие, соб­с­т­веност на правос­лавна цър­ква „Св. Димитър Солун­ски“.

В хода на раз­с­лед­ването са били извър­шени обиски, претър­с­вания и иззем­вания на адреси обитавани от двамата обвиняеми, при които са намерени и иззети метал­ния нап­рес­толен кръст, сумата от 1539 лв., мобилни телефони и 1 раница, съдър­жаща 33,4 кг монети с номинал от 1ст., 2ст., 5ст., 10ст., 20ст., 50ст., 1лв., 2 лв. и чуж­дес­т­ранна валута в монети, рав­няващи се на 1353,31 лв. На 01.05.2020 г. с Определение на Видин­с­кия районен съд спрямо обвиняемите Бисер А.Б. и Бисер Ц.Р. е взета мярка за неот­к­лонение „Задър­жане под стража“. И двамата обвиняеми са осъж­дани и криминално проявени, като обвиняемия Бисер А.Б. е извър­шил деянието в условията на опасен рецидив.