Лични лекари възмутени от посланията на управляващите

Лични лекари възмутени от посланията на управляващите

Общоп­рак­тикуващите лекари от София-област са въз­мутени от пос­ланията на управ­ляващите, че заразените с Covid-19 медици сами са си виновни, защото не са изпол­з­вали правилно пред­паз­ните сред­с­тва, съобщи БНР. Лекарите са изп­ратили отворено писмо, в което пише, че едва ли лекар би работил в условията на епидемия, без да вземе необ­ходимите пред­пазни мерки, ако има въз­мож­ност. Нека да си спом­ним месец март когато всичко извед­нъж изчезна – нямаше дезин­фек­танти, нямаше маски, нямаше спирт, ръкавици… И в тези условия лекарите бяха на своя пост, помагаха на нуж­даещите се, лекуваха. Д-р Вик­тория Чобанова предуп­реди пред радиото, че мал­ките бол­ници не са пригодени за работа в условия на коронавируса. Положение е много тежко, сподели тревогата си тя. Нашата реак­ция е отп­равена към неп­равил­ните пос­лания, които дават управ­ляващите към народа. Не можем да обвиняваме лекарите, че са се заразили, че са останали на поста си и не са спирали да работят. Като за благодар­ност чуваме обвинения, огор­чени са медиците.