Рашидов: Сгреших! Дължа извинение на премиера и на обществото за избора на Банов, който му дадох

Сгреших и дължа извинение на премиера и на общес­т­вото за избора, който му дадох, заяви пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­турата и медиите Вежди Рашидов в интервю за БНТ. За първи път Рашидов пуб­лично поема вината за избора на Боил Банов като минис­тър на кул­турата и приз­нава, че лично е посочил на премиера своя замес­т­ник, комен­тира Епицентър.бг. Светът трябва да се отвори. Ние не сме изолирана част от цялото. Трябва да раз­бираме това. И аз искам тази година да нап­равя една изложба, но няма да я нап­равя, за да не събирам много хора на едно място, посочи той. Спрях приватизацията на Чер­вената къща. Тя трябва да стане музей. Не може да се дава под наем. Влизам в играта. Трябва да се нап­рави музей на Анд­рей Николов. Аз прех­вър­лих от Минис­тер­с­тво на кул­турата към Национал­ната галерия да я стопанисва. Един път е отдадена на една фон­дация, а тя — на една фирма, уточни Рашидов. Пред­с­тои ни сигурно сериозен раз­говор с премиера Бойко Борисов. Ще го уведомя, защото вече са минати границите и не раз­бирам за какво е това минис­тер­с­тво. Трябва съв­сем сериозно да зас­тана и да имам позиция по този въп­рос, предуп­реди творецът. Длъжен съм да премъл­чавам, когато съм в колек­тивна игра. Ако искам да не си премъл­чавам, ще напусна, както нап­равих в третия ман­дат, припомни той и продължи: „Тогава си подадох остав­ката сам. Отидох при премиера и му посочих кой да е моят замес­т­ник, за да продължи да работи инс­титуцията. Сгреших! И дължа извинение на премиера и на общес­т­вото за избора, който му дадох“, допълни Рашидов. На въп­рос дали има пред­вид номинацията на Боил Банов за минис­тър на кул­турата, Рашидов каза: „Няма да го кажа нап­раво. Искам да имам някаква хигиена. Нап­равих грешка и съжалявам за това. Душата ми не приема това, което се случва сега в кул­турата. Дъл­боко вяр­вах в хората, но нещата се раз­минават“. Попитан дали иска остав­ката на Боил Банов, Рашидов заяви, че той не може да поиска остав­ката. Един­с­т­вено премиерът може да я иска. Аз съм в законодателен орган. Един­с­т­вено моралът ми на худож­ник ме кара да защитавам. Аз задър­жах гил­дията, припомни творецът-политик.