Броят на заразените остава висок - нови 180 заразени с COVID-19 у нас

Нов рекорд на заразени с коронавирус — 180 са новодиаг­нос­тицираните с COVID-19 лица през пос­лед­ното денонощие. PCR тес­товете, нап­равени за изминалите 24 часа, са 2591. Това показва Национал­ната инфор­мационна сис­тема.

Към момента у нас са пот­вър­дени общо 5677 случая на новия коронавирус, като 2538 от тях са активни. Излекуваните лица са 2898. От тях 6 са регис­т­рирани през пос­лед­ното денонощие. В лечебни заведения за бол­нична помощ се намират 463-ма пациенти с доказана коронавирусна инфек­ция. 29 от тях са нас­танени в интен­зивни струк­тури.

Според Национал­ната инфор­мационна сис­тема у нас COVID-19 е кон­с­татиран при 446 лица-медицински служители. Нов случай на лекар е установен през изминалото денонощие.

Починалите лица, при които е бил пот­вър­ден новият коронавирус, са 241. Два от случаите са от пос­лед­ните 24 часа. Починали са жена на 70 г. със сър­дечно заболяване и диабет и мъж на 57 г. със сър­дечно и белод­робно заболяване.

Борисов: Без допъл­нително затягане на мер­ките през юли и август

Противоепидемич­ните мерки няма да бъдат допъл­нително затягани през юли и август, увери премиерът Бойко Борисов при отк­риването на четирилен­товото трасе до Слън­чев бряг.

По думите му ще се раз­чита на съз­нанието на хората, които трябва да спаз­ват изис­к­ванията за дис­тан­ция и дезин­фек­ция. Борисов комен­тира темата по повод мнения на членове на оператив­ния щаб, че баровете на зак­рито трябва да зат­ворят.

Турис­тичес­кият сек­тор нас­тоява те да работят, заяви премиерът.

Кан­тар­джиев: Бяхме с най-контролираната инфек­ция, изпус­нахме я

Ръс­тът е в дър­жавите, които не спаз­ват мер­ките, където народът не слуша специалис­тите, а самоз­ван­ците. Лично мене ме притес­няват тези стой­ности, каза дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести и член на Оператив­ния щаб професор Тодор Кан­тар­джиев пред БТВ.

Май месец бяхме дър­жавата с най-контролирана инфек­ция. Извед­нъж нещата се изпус­наха. По религиозни, по спор­тни причини. И дис­котеките на зак­рито. Не съм за тези мерки, комен­тира специалис­тът. По думите му у нас цир­кулират 35 щама на COVID-19. Значителна част от щамовете вече имат придобитата мутация, която ги прави по-възприемчиви. Могат да заразят повече хора, казва Кан­тар­джиев.