Обвиненият за смъртта на Милен Цветков остава в ареста

Обвиненият за смъртта на жур­налиста Милен Цвет­ков — Крис­тиан Николов остава в ареста, реши съдът. Крис­тиан се включи по видеов­ръзка, като отказа да учас­тва в съдеб­ното заседание, а адвокатите мотивираха искането му за по-лека мярка. Под въз­дейс­т­вието на нар­котици той предиз­вика катас­т­рофата, при която загина телевизион­ният водещ на Велик­ден, припомня Днес.бг. По време на заседанието стана ясно, че Николов е отказ­вал да съдейс­тва на раз­с­лед­ващите. Не се бил съг­ласявал да му бъдат вземани ДНК проби. Вещи лица многок­ратно са го посещавали, за да му бъдат нап­равени психиат­рични екс­пер­тизи, но той категорично отказ­вал и заради това съдеб­ната психиатрично-психологична екс­пер­тиза не е готова. Не искал да бъде и раз­питан поради стомашно раз­с­т­ройс­тво. Медицин­с­ките справки обаче показали, че той не страда от здравос­ловни проб­леми. Николов е обвинен за умиш­лено прес­тъп­ление заради наличието на нар­котици в кръвта му и заради високата скорост, с която се е движел при удара.