Нов COVID-рекорд у нас!

Нов COVID-рекорд у нас!

Броят на пот­вър­дените случаи на коронавирус в Бъл­гария отново удари дневен рекорд, предуп­реди Епицентър.бг.

Според дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал, за вчераш­ния ден са отк­рити 188 случая – с 14 случая повече за ден спрямо втор­ник. Нап­равени са обаче и повече PCR тес­тове – 3467, т.е. 692 теста повече. Така заболеваемостта всъщ­ност намалява – тя е 5,42%, при 6,27% вчера сут­ринта, от инфор­мацион­ния пор­тал. Има 465 случая на заразени медици – новите са 9. Под каран­тина са 22 709 души, което значи 602 повече за ден! Най-много нови случаи има в София – 68. На второ място е Плов­див, с 25 души и вече има притес­нения дали не се проявява ефекта от финала за Купата на Бъл­гария между Локомотив Плов­див и ЦСКА, за което епидемиолозите предуп­реж­даваха. С по 10 случая са Софийска област и Благоев­г­рад. По 9 са новите случаи в Кюс­тен­дил и Плевен, 7 са във Варна, 6 има в Бур­гас, Русе и Сливен. 5 нови случая са намерени в Стара Загора, по 4 – в Кър­джали, Раз­г­рад и Силис­тра. 3 нови случая има в Габ­рово, по 2 са в Пазар­джик, Шумен и Ямбол, а по 1 – във Враца и Пер­ник. Общият брой на пот­вър­дените случаи с коронавирус в страната вече е 6102, като 2811 случая се водят за активни. Нап­равени са общо 159 818 PCR теста. Озд­равелите за пос­лед­ните 24 часа са 37, с което те вече са 3037. Починали за пос­лед­ното денонощие са четирима души, общият им брой е 254. В бол­ница има 483 души, увеличението е с 13 души, а в интен­зивно отделение са 32 – с 3 повече!