Почина актьорът Васил Стойчев

Почина актьорът Васил Стойчев

Почина актьорът Васил Стой­чев. Един от най-достойните и най-уважаваните наши актьори си е отишъл от този свят, малко преди да навърши 85 години, съоб­щиха от Съюза на артис­тите в Бъл­гария.

Аз си мисля, че великата сила на театъра и неговата веч­ност имат връзка с факта, че във всеки човек той е нещо вродено. Всеки обича театъра“, припом­нят от САБ думите на Стой­чев.

Роден е през 1935 г. в Кюс­тен­дил. Завър­шва ВИТИЗ „Кръс­тьо Сарафов“ в класа на професор Филип Филипов.

Над 50 години от твор­чес­ката му кариера са свър­зани с Народ­ния театър. Има изяви и на сцената на Театър 199 и в Радиотеатъра на БНР. Носител на наг­радата „Икар“ на Съюза на артис­тите в Бъл­гария.

Пок­лонението ще се със­тои на 18 юли, събота, в 11:00 ч. във фоайето на Народ­ния театър.