Проф. Герджиков опроверга премиера, че Делян Пеевски е „редил” неговия кабинет

Проф. Герджиков опроверга премиера, че Делян Пеевски е „редил” неговия кабинет

Бившият служебен премиер напомни: Имахме честни избори, повишаване на доходите и пресичане на контрабандни канали

Сега научавам, че г-н Пеев­ски е наредил служеб­ния кабинет преди три години и моите поз­д­рави към него, защото този кабинет произ­веде най-успешните избори от години, повиши приходите, защото имаше пресичане от кон­т­рабан­дни канали. Значи, той е нап­равил чудесен и много успешен служебен кабинет. Затова не мога да крия своята благодар­ност и въз­хищение“.

Това комен­тира пред БНР проф. Огнян Гер­джиков, който беше служебен премиер във въп­рос­ния кабинет на президента Румен Радев, по повод вчераш­ните думи на премиера Бойко Борисов, намек­ващи че депутатът от ДПС Делян Пеев­ски е редил служеб­ния кабинет „Гер­джиков”. 

Той под­черта, че Бойко Борисов след това е пол­з­вал хора от служеб­ното правител­с­тво за своя кабинет, „така че очевидно под­борът е бил много добър“.

Борисов е прав, че идват тежки месеци, няма съм­нение, че месеците са важни и за целия свят. Затова е важно как ще се управ­лява дър­жавата,“ под­черта бив­шият служебен премиер и бивш пред­седател на Народ­ното съб­рание.

В предаването „12+4“ проф. Гер­джиков допълни:

Може би показ­ното влизане на прокуратурата в президен­т­с­т­вото не беше добър ход. Но това е моето лично мнение, не като на юрист“.

Вчера, след заседание на коалицион­ния съвет на ГЕРБ и “Обединени пат­риоти“, стана ясно, че кабинетът на Бойко Борисов няма да подава оставка, а ще изкара ман­дата си до редов­ните пар­ламен­тарни избори през след­ващата година. За да се запази правител­с­т­вото, ще се правят кад­рови промени.

“Служебно правител­с­тво — абсурд. Тогава протес­тът ще се замени с наш протест. Защото на този нез­рял президент, Шиши му уреди кабинета. Защо нямаше тогава протести? Не чух тогава въп­роси и от Христо Иванов. Вър­нете се назад и вижте кабинетите! Това не ви ли интересува, не е ли зависимост?“, посочи вчера Борисов.