Първа обиколка на новия здравен министър

Първа обиколка на новия здравен министър

Новият минис­тър на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов, досегашен изп.-директор на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница, който замени преди два дни на поста Кирил Ананиев след рокадите в правител­с­т­вото, е нап­равил ненадейна обиколка из бол­ниците в Сливен, Ямбол, Чир­пан и други градове в региона. Той е искал да се запоз­нае лично със със­тоянието и условията, в които лекарите се борят с коронавируса, съобщи Аген­ция КРООС. Това се раз­бра от съоб­щения на лекари от региона в социал­ните мрежи.

189 са новите случаи на коронавирус за пос­лед­ното денонощие въз основа на нап­равени 2 161 теста. Това е с 81 случая по-малко от вчера. Така общият брой на заразените в страната дос­тигна 10 312 души, бие тревога „Нова телевизия”. Излекуваните са 5 306, от които 54 за пос­лед­ните 24 часа. 694 души са приети на лечение в бол­ница, като 33 от тях са в интен­зивни отделения. Починал е 1 заболял, с което общият брой на жер­т­вите в Бъл­гария дос­тигна 338 души.