МВР не проверява снимките на премиерските чекмеджета с пачки и кюлчета

МВР не проверява снимките на премиерските чекмеджета с пачки и кюлчета

Към нас­тоящия момент нямаме въз­ложена някаква проверка от прокуратурата. Това заяви пред Нова ТВ минис­търът на вът­реш­ните работи Христо Тер­зийски след като му беше пос­тавен въп­рос относно прос­ловутите вече снимки с пачки евро и пис­толет в спал­нята на премиера Бойко Борисов.

Попитан кой трябва да провери как е станало “аран­жирането“ в спал­нята на министър-председателя, както самият Борисов казва, кон­к­ретен отговор нямаше.

 А попитан как така Маринов официално си тръгна заради фиас­кото в “Росенец“, след като самият Тер­зийски беше на място и отговаряше за опаз­ването на реда на ръководно ниво, но стана минис­тър, отговорът беше: “Има политически прочит, има и полицейски прочит – ако има ескалация, да не допус­нем някакво нападение над хора, които си противос­тоят“.

Тер­зийски добави, че планирали всичко от пред­ната вечер с ръководителя на бур­гас­ката полиция, чиято оставка Бойко Борисов поиска, но Младен Маринов не прие. “Не можем да ограничим едната група (бел. ред. — т.е. сим­патизан­тите на ДПС), да дой­дат през нощта на мяс­тото, запазено за другия ден за протест. В крайна сметка не беше тол­кова мирно и тихо, имаше обидни реп­лики от двете страни“, каза Тер­зийски.

Той беше категоричен, че ако оцен­ката на политическо лице – в случая бур­гас­кия кмет Димитър Николов, е раз­лична от тази на полицейски начал­ник за потен­циално ексалираща ситуация като протест, полицаят може да не го слуша.

Изрично попитан дали е имало случай с момиче, което е било раз­голено и полицаи са я снимали и са си правили селфи, МВР минис­търът отрече. Но призна, че имало “превишени полицейски правомощия“ срещу протес­тиращи. Превишаване, по думите на Тер­зийски, било когато се слагат белез­ници “с изпол­з­ване на физическа сила“.

Тер­зийски обеща и да говори с полицейс­ките син­дикати заради зап­лащането на извън­реден труд, но се зас­т­рахова, че тряб­вало промяна в закона за осигуряване на още пари.