Журналистка: Чест прави на Нинова, че не се продаде и не се подаде на натиск

Младите хора преобладаваха на проведения в събота митинг-протест на левицата, заяви пред БСТВ Гергана Кьосева

Кор­нелия Нинова овладя ситуацията и запази хлад­нок­ръвие пред БНТ, когато протес­тиращи блокираха дър­жав­ната медия.

Това комен­тира в предаването „Антидот“ на Бъл­гар­ска свободна телевизия жур­налис­тът Гер­гана Кьосева.

Искала е даже да говори с протес­тиращите, но полицаите са я посъвет­вали да не го прави“, уточни Кьосева. Тя е дъл­гогодишен жур­налист и пред­седател на БСП – Бояна.

“Не смятам за добър тон пос­тъп­ката на протес­тиращите пред БНТ. Не знам дали са знаели, че освен Дарит­кова, в сградата на телевизията е била и Кор­нелия Нинова. Не знам дали е било инцидент или целенасочено дейс­т­вие, но на протес­тиращите не им прави чест пос­тъп­ката срещу две жени”, категорична е Кьосева.

“Чест й прави на Нинова, че за тол­кова години си запази позицията и нито се под­даде, нито се предаде на какъвто и да било натиск, какъвто имаше над нея, при това много голям.“, комен­тира още жур­налис­т­ката.

Тя не скри радостта си, че тол­кова млади хора са взели учас­тие в таз­годиш­ното чес­т­ване на Буз­лу­джа, премес­тено на жъл­тите павета. “Тези млади хора са новото лице на пар­тията, живото доказател­с­тво, че БСП е реална алтер­натива. Отв­ратена съм от Каракачанов и от Валери Симеонов, тези хора не се дър­жат като бъл­гари“, добави още пред­седател­ката на БСП в Бояна.

Кьосева заяви, че в ней­ния избирателен район има много проб­леми, нат­рупани през годините, които обаче няма да се решат в рам­ките на това правител­с­тво и чрез тази власт.

Според Гер­гана Кьосева БСП се справя много добре в ситуацията на общонационални протести и успява да се държи много балан­сирано. Има и много желаещи сред младите хора да учас­т­ват в БСП, каза тя пред ефира на Бъл­гар­ска свободна телевизия.