Социалисти: Борисов води държавата към катастрофа

За пореден път ви моля да призовете министър-председателя в пленарна зала, да го поканите да дойде в пар­ламента, за да обясни какво се случва в дър­жавата. Милиард и 800 милиона ще бъдат изхар­чени. След една сед­мица пар­ламен­тът вече няма да заседава. В тази зала няма да има народни пред­с­тавители, а той ще продължи с джипа си и с останалите невозени минис­три в джипа да ги води и да им обяс­нява какво прави. Поканете го да дойде и да обясни на народ­ните пред­с­тавители какво ги очаква в след­ващите месеци – на кого ще помогне, на кого ще поп­речи. Защото решението не е да излезеш по телевизора и да кажеш – милиард и 800 милиона, и после четири минис­три да обикалят и да се чудят какво е искал да каже министър-председателят“. Това призова от трибуната на НС зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски.

Един­с­т­вената спасителна мярка, която ще бъде приета от хората навън, е оставка на правител­с­т­вото“, категоричен е Свилен­ски.

 „Бойко Борисов, откакто са започ­нали протес­тите, за пореден път показва, че е най-големият страх­ливец. С неадек­ват­ните си дейс­т­вия води Бъл­гария към катас­т­рофа. Той трябва да е тук и да обясни как ще се премине през тази ситуация. Да спре да се крие като мишка.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев от трибуната на НС.