Няма да отворят детските градини и яслите в понеделник

Няма да отворят детските градини и яслите в понеделник

Не се гот­вим да отворим дет­с­ките градини. Към момента дан­ните не ни водят в тази посока, обяви здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов на брифинг на Национал­ния оперативен щаб сед­мица след като премиерът Бойко Борисов и столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова допус­наха отваряне на дет­с­ките градини и ясли на 14 декем­ври, съобщи Топновини.бг. За по-ранно отваряне за забавач­ниците заговори премиерът, а столич­ният кмет пък заяви готов­ност това да се случи, ако броят на новозаразените намалее. За здрав­ния минис­тър обаче дан­ните не са дос­татъчни, за да се раз­пореди отваряне на дет­с­ките градини. Той призова да се изчакат останалите дни до края на сед­мицата, които ще покажат дали има тен­ден­циозен спад на заболеваемостта и смър­т­ността от COVID-19. Ако до края на сед­мицата имаме данни, които показ­ват намаляване на заболеваемостта и смър­т­ността, ще вземем решение“, допълни здрав­ният минис­тър, като под­черта, че решението няма да е политическо, а ще се основава на екс­пер­тни мнения. Минис­търът обърна внимание, че до края на въведените по-строги мерки остават още 10 дни, което означава, че все още е рано да се правят изводи от час­тич­ното зат­варяне на обекти в страната.