Трагичен инцидент с турист в Стара планина

Трагичен инцидент с турист в Стара планина

Заради лошото време — силен вятър и гъс­тата мъгла, е прек­ратена акцията на планин­с­ките спасители по свалянето на тялото на 45-годишния турист от Варна, който загина в района на връх Жъл­тец в Стара планина, съоб­щава БНР.

От събота насам планин­с­ките служби в Кар­лово, Сопот и Калофер помог­наха на няколко пос­т­радали туристи, но в пос­лед­ните часове не са успели да завър­шат акцията.

От Планин­с­ката спасител­ната служба предуп­реж­дават турис­тите да не пред­п­риемат преходи в Цен­т­рална Стара планина заради лошото време.

Кметът на Кар­лово Емил Кабаиванов каза по-рано за „Хоризонт“, че трупът на загиналия вчера турист и спът­никът му, който е спасен и е в добро със­тояние, се намират в зас­лон „Ботев“. Там са и още двама туристи от Сопот, които също са в добро със­тояние.

Четиримата обаче не могат да бъдат изведени от планината заради лошите метеорологични условия.

Четиринадесет планин­ски спасители от Кар­лово, Сопот и Калофер планираха да свалят на ръце тялото на загиналия турист. Времето е много лошо, с гъста мъгла, която зат­руд­нява акцията, а теренът е много тежък, раз­каза ръководителят на Планин­с­ката спасителна служба в Кар­лово Христо Стаматов.

Не беше валял сняг от доста време. Имаше няколко дни дъжд и мъгла и там всичко е заледено. След връх Жъл­тец пътят е скален ръб, по който и от двете страни на движението — от лявата и дяс­ната страна като се движиш, са доста стръмни улеи. Под­х­лъз­неш ли се, става лошо не си ли екипиран добро или не внимаваш с времето. Тези 34 дни излъгаха турис­тите. Там горе непод­гот­вените хора нямат работа“.

Инциден­тът със загиналия турист стана в събота следобед. Той и път­никът му са правили преход от връх Ботев до хижа Доб­рила, когато в района на връх Жъл­тец загиналият турист пропада на 300 метра по склона. Инциден­тът завър­шил с фатален край.

При друг инцидент планин­с­ките спасители от Ловеч, Троян и Кар­лово успяха да изведат от планината в район северно от връх Ботев друга група туристи, като трима от тях пос­т­радаха тежко. Те бяха тран­с­пор­тирани в ловеш­ката бол­ница с множес­тво травми.

Общо пет бяха инциден­тите с туристи в района на връх Ботев в Стара планина в почив­ните дни.

От Планин­с­ката спасителна служба предуп­реж­дават турис­тите да бъдат внимателни при преходите си в планината, да се съоб­разяват с метеорологич­ните условия и соб­с­т­вените си сили и да бъдат там с необ­ходимата специализирана екипировка, защото именно лип­сата на специализирана екипировка е довела до тези инциденти