МВР шефът призова стрелецът в Ловеч да се предаде

МВР шефът призова стрелецът в Ловеч да се предаде

Вът­реш­ният минис­тър Христо Тер­зийски призова стрелецът, който в новогодиш­ната нощ е ранил жената от хорото, да се заяви пред влас­тите, съобщи Нюз.бг. По думите на Тер­зийски за всяко нарушение има и прошка, а подоз­ренията са, че стрел­бата е по-скоро случайна, а не нарочна. Във всеки случай ранената жена едва ли е бил цел на прес­тъп­ление. Тер­зийски призова и всички свидетели и учас­т­ници в новогодиш­ното хоро да съдейс­т­ват на влас­тите при раз­с­лед­ване на инцидента. Все още не може да се каже какъв е видът на оръжието, раз­с­лед­ващите пред­полагат късо огнес­т­релно оръжие. Със сигур­ност това обаче ще може да се каже едва след като лекарите извадят проек­тила от тялото на жер­т­вата. Също пред­положение е, че изс­т­релът е дирек­тно в човека, а не е рикошет. Все още не можем да кажем откъде идва изс­т­релът. Пред­полагаме, че е от жилищ­ните сгради и е дирек­тен. Все още не знаем дали тя е била мишената, или е случайна стрелба, пот­върди Тер­зийски. Самите граж­дани пред блока не са пред­полагали, че става въп­рос за стрелба, а сиг­налът е получен в МВР от Спеш­ния цен­тър, където са отк­рили раната от кур­шум. МВР прави проверка на всички лица със законно притежавано оръжие в район “Младост“ в Ловеч. Иначе оръжието в ръцете на бъл­гари е значително, призна Христо Тер­зийски. В ефира на БиТиВи малко преди това кметът на Ловеч Кор­нелия Маринова призова МВР да въведе законова заб­рана за изпол­з­ване пиротех­ника в населени места. Заповедта за заб­рана на кмета, който тя е издала по традиция през декем­ври месец, е по-скоро препоръчителна или призив към граж­даните. Правомощията на един кмет стигат до тук, обясни Маринова. Припом­няме, че ранената в Ловеч жена се намира в стабилно със­тояние в бол­ница, без опас­ност за живота към момента. Със­тоянието й обаче е тежко и се налага операция.з