“Алфа Рисърч“: Президентът Радев с два пъти по-висок рейтинг от премиера

“Алфа Рисърч“ пуб­ликува пос­лед­ните си данни от проуч­ване за рей­тинг за общес­т­вено доверие. Според тях раз­ликата между президента и премиера е двойна, комен­тира Петел.бг. Румен Радев е с положителен баланс в общес­т­веното доверие, отчита проуч­ването. През пос­лед­ните три месеца одоб­рението за него нарас­тва от 42% до 46%, а неодоб­рението спада от 29% до 24%. Премиерът и лидер на управ­ляващата ГЕРБ, вероятен кандидат-президент Бойко Борисов преодолява спада от сеп­тем­ври и се връща към нивото на доверие, с което се пол­з­ваше през юли — около 23 на сто, при 20,3 преди три месеца.