След скандала: Шефът на болницата в Сандански без угризения за ваксинираните общинари

След скандала: Шефът на болницата в Сандански без угризения за ваксинираните общинари

Не съжалявам за вак­синираните общин­ски съвет­ници. Би било грешно да се изх­вър­лят лекар­с­тва, които могат да помог­нат да много хора в бор­бата с най-тежката инфек­ция от десетилетия насам, заяви дирек­торът на бол­ницата в Сан­дан­ски Илия Тонев след скан­дала с вак­синирането на общин­ски съвет­ници в града, които не са от пър­вата фаза на имунизацията, съобщи Топновини.бг. Според мес­т­ните власти това е станало, защото е тряб­вало спешно да се опол­зот­ворят дози от препарата преди да изтече срока им на год­ност. Здрав­ните власти в Благоев­г­рад обаче заявиха, че това е в раз­рез с правилата и дозите е тряб­вало да бъдат вър­нати в мес­т­ното РЗИ, за да се пос­тавят на други нуж­даещи се медици. По думите на Тонев в пос­лед­ния списък за вак­синиране са фигурирали 110 души, но около 30% се отказали в пос­лед­ния момент.

Те имат резерви към вак­сината на „Пфай­зер“, обясни Тонев пред БТВ и добави, че от бол­ницата са се свър­зали с мес­т­ната община за помощ. Имахме неп­рекъс­ната комуникация с РЗИ. От там казаха да прилагаме вак­сините без да уточ­няват, знаейки, че по план трябва да бъдат прилагани на работещи на първа линия, каза Тонев. Според него общин­с­ките съвет­ници са били доб­роволци в кам­пания за популяризирането на вак­сината. Д-р Тонев обясни още, че всички медици, които са искали да се вак­синират и са на първа линия, са били имунизирани срещу COVID-19. Oчаква се съв­сем да стане ясно дали на бол­ницата в Сан­дан­ски ще бъде наложена някаква сан­к­ция заради греш­ката. Дирек­торът на бол­ницата заяви, че до момента не е поканен на среща със здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов.