Заради свлачището при Елисейна: Деца преминават жп линията, за да отидат на училище

Заради свлачището при Елисейна: Деца преминават жп линията, за да отидат на училище

Чет­върти ден раз­чис­т­ват и срутището край село Елисейна, което блокира път в Искър­с­кото дефиле, би тревога БТВ. За извоз­ване остават около четири хиляди кубика. Това е почти двойно повече от пър­воначално обявеното, комен­тира телевизията вчера. Проб­лемът е, че има огромни камъни, които трудно ще бъдат премес­тени. Работата се коор­динира и с пред­с­тавители на желез­ницата, за да не се стигне до инцидент с влак. Иначе този понедел­ник учениците от три села, които бяха откъс­нати от община Мез­дра заради срутището, успешно бяха извозени до жп гара Елисейна и прех­вър­лени на друг автобус, след като прекосиха жп линиите пеша. Един влак мина, преди да дой­дат децата. Точно в този промеж­дутък, в който преведоха децата, нямаше влакове. Не е проб­лемно за един-два дни по този начин да се извоз­ват, каза кметът на село Елисейна Вален­тин Илиев. Има още извес­тен обем скален материал, който със сигур­ност трябва да бъде обрушен. Огледите от зоната на срутището продъл­жават, съобщи Даниел Иванич­ков, дирек­тор на дирек­ция „Под­дър­жане” в АПИ.