БСП утвърди водачите на листи за изборите на 4 април

БСП утвърди водачите на листи за изборите на 4 април

Седем от тях са нови лица в парламента, най-младият е на 31 години

На проведено вчера заседание Изпъл­нител­ното бюро на БСП определи списък с водачите на лис­тите за пар­ламен­тар­ните избори, които пред­лага за утвър­ж­даване от Национал­ния съвет. Сред изб­ран­ниците на ръковод­с­т­вото на левицата са икономисти, финан­систи, юристи, лекари, както и други професии.

Изб­раните водачи от ИБ на БСП са:

1 МИРБЛАГОЕВ­Г­РАДПРОФ. ГЕОРГИ МИХАЙ­ЛОВ

2 МИРБУР­ГАСПЕТЪР КЪНЕВ 

3 МИРВАРНАБОРИС­ЛАВ ГУЦАНОВ

4 МИРВЕЛИКО ТЪР­НОВОЯВОР БОЖАН­КОВ

5 МИРВИДИНФИЛИП ПОПОВ

6 МИРВРАЦААНАС­ТАС ПОП­ДИМИТ­РОВ

7 МИРГАБ­РОВОКРУМ ДОН­ЧЕВ

8 МИРДОБ­РИЧМАЯ ДИМИТ­РОВА

9 МИРКЪР­ДЖАЛИПЕТЯ МИХАЛЕВ­СКА

10 МИР КЮС­ТЕН­ДИЛРУМЕН ГЕОР­ГИЕВ

11 МИРЛОВЕЧИРЕНА АНАС­ТАСОВА

12 МИРМОН­ТАНААТАНАС КОС­ТАДИНОВ

13 МИРПАЗАР­ДЖИКПЛАМЕН МИЛЕВ

14 МИРПЕР­НИКСТОЯН МИР­ЧЕВ

15 МИРПЛЕВЕНПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ

16 МИРПЛОВ­ДИВ ГРАДКОР­НЕЛИЯ НИНОВА 

17 МИРПЛОВ­ДИВ ОБЛАСТМАНОЛ ГЕНОВ

18 МИРРАЗ­Г­РАДТАСКО ЕРМЕН­КОВ

19 МИРРУСЕКРУМ ЗАР­КОВ

20 МИРСИЛИС­ТРАВЯРА ЕМИЛОВА

21 МИРСЛИВЕНАТАНАС ЗАФИРОВ

22 МИРСМОЛЯНАЛЕК­САН­ДЪР СИМОВ

23 МИРСОФИЯХРИСТО ПРОДАНОВ

24 МИРСОФИЯГЕОРГИ СВИЛЕН­СКИ

25 МИРСОФИЯКОР­НЕЛИЯ НИНОВА

26 МИРСОФИЯ ОБЛАСТИВАН ЧЕН­ЧЕВ

27 МИРСТАРА ЗАГОРАГЕОРГИ ГЬОКОВ

28 МИРТЪР­ГОВИЩЕГЕН. КОЛЬО МИЛЕВ

29 МИРХАС­КОВОВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ

30 МИРШУМЕНИВАН ИВАНОВ

31 МИРЯМБОЛКРИС­ТИАН ВИГЕНИН

Най-младият от кандидат-депутатите е на 31 години, а най-възрастният — на 68 години. 7 от изб­раните водачи ще са нови лица в пар­ламента, а 23-ма вече имат стаж в Народ­ното съб­рание.