Спад на потвърдените ковид-случаи - 163, но при по-малко тестове

Спад на потвърдените ковид-случаи - 163, но при по-малко тестове

Броят на починалите с коронавирус в Бъл­гария е 9 624, като през пос­лед­ното денонощие са починали 16 души

163 са новите пот­вър­дени случаи на коронавирус в страната за изминалото денонощие, сочат дан­ните в Един­ния инфор­мационен пор­тал — 343 случая по-малко на дневна база, но и тес­товете са същес­т­вено по-малко — 1852 спрямо 6537 в събота. Като процент новите случаи са 8,8 на сто, т.е. има ново повишение — в отчета за събота позитив­ните тес­тове бяха 7,7 на сто. Нап­равени са 757 антигенни теста, от които 77 са положителни, т.е. процен­тът е 10,1 на сто. При предиш­ния отчет беше 7,4%. PCR тес­товете са повече — 1095, като положител­ните са 86, или 7,85%. Повишава се обаче броят на приетите в бол­ница — 50 нови са хос­питализирани, с което броят им става 3425, като 301 са в интен­зивни отделения, т.е. с 1 по-малко за ден. Починалите с коронавирус за денонощие са 16, с двама повече от събота, като излекувани са отчетени 327 души. С това вече официално има общо 9624 починали заради COVID-19 в Бъл­гария и 196 920 озд­равели. Броят на имунизираните срещу COVID-19 в Бъл­гария вече е 75 388 души, като през изминалото денонощие има 68 нови регис­т­рирани вак­синирани.

22 230 дози от вак­сината срещу COVID-19 на Пфайзер/Бионтех прис­тиг­наха у нас

22 230 дози от вак­сината срещу COVID-19 на Пфайзер/Бионтех прис­тиг­наха снощи у нас, количес­т­вата са раз­п­ределени към район­ните здравни инс­пек­ции в страната. Това е сед­мата дос­тавка от препарата на Пфайзер/Бионтех, уточни национал­ния инфор­мационен сайт. До края на сед­мицата в страната ни се очаква да прис­тигне третата поредна дос­тавка от вак­сината на Аст­раЗенека – 61 400 дози.