Доц. Чорбанов: БАН ще има прототип на ваксината, държавата изобщо не помага

Доц. Чорбанов: БАН ще има прототип на ваксината, държавата изобщо не помага

Бъл­гар­с­ката академия на науката е готова през лятото да покаже прототипа на вак­сина срещу коронавирус, която да съз­дава имунен отговор срещу всички мутации на вируса.

Това заяви имунологът от БАН проф. Анд­рей Чор­банов.

“Лятото ще сме готови с прототипа, но дър­жавата категорично игнорира всичко, което се прави. Аз основно си говоря, те не говорят. Получаваме в момента дарения от раз­лични организации, ще изразя своята благодар­ност към всички които ни помагат. Ще отс­рамим страната и науката“, под­черта проф. Чор­банов.

По думите му дър­жавата не се съветва с учените за как­вото и да е било, а търси помощта им след вече минали събития.

“Не става дума за много пари. Нашата вак­сина е със специален носител, абсолютно без­в­редни час­тици. Една машина струва 120 хил. долара, тази инвес­тиция е смешно малка на фона на това колко може да спечели дър­жавата, ако произ­вежда сама продукт. Нашата вак­сина ще отговори на всич­ките мутации и ще довър­шим екс­перимента“, категоричен беше имунологът пред Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че в момента хората нямат основа, чрез която да нап­равят избор с коя вак­сина е най-добре да се имунизират.

“Аз не бих се ангажирал да кажа коя вак­сина е най-добра, няма странични реак­ции, няма проб­лем и за хората с антиимунни заболявания. Оттук нататък за ефек­тив­ност — изк­лючително трудно е да се каже, времето ще покаже“, отбеляза имунологът и добави: “темата за ефикас­ността е бол­ната тема на всички“.

Не трябва да се удъл­жават отс­тоянията между двете дози вак­сина.

По думите на проф. Анд­рей Чор­банов при вак­синиране на 7080% от хората би тряб­вало да изчезне вируът масово само ако вак­сината работи. “2 вак­синации би тряб­вало да са дос­татъчни“.

“Трябва да се знае, че нав­сякъде ще има хора, които никога няма да се вак­синират“, поясни специалис­тът.

“Тем­повете в Бъл­гария не мога да комен­тирам, защото зависим от дос­тав­ките, от логис­тиката. Позитивен резул­тат при вак­синиране може да помогне на хората като мен, които се съм­няват, да се вак­синират“, допълни той.

Според него е нор­мално след вак­синация да има реак­ция на организма, но това не е страничен ефект.