Борисов се отказа да бъде депутат

Премиерът Бойко Борисов е подал заяв­ление до ЦИК, че се отказва от мяс­тото си като народен пред­с­тавител и в двата многоман­датни района, в които беше изб­ран. Въп­реки че спечелих лидер­с­ките двубой, под­черта той. Борисов водеше лис­тите на ГЕРБ в 25МИР в София и в Плов­див, припомня Топновини.бг. Като министър-председател не съм имал имунитет и сега не ми е нужен. ГЕРБ спечели изборите в 24 от 31 района, а опонен­тите ни в по 3, 2 и 1. Изборите се провеж­дат, за да се нап­рави правител­с­тво и да има стабилно управ­ление, за да може това, което политиците говорят, да го изпъл­няват. Нека да се уважаваме — зад всеки един политик стоят гласовете на много хора. Призивът ми е да не се обиж­дат избирателите – всички сме бъл­гар­ски граж­дани, написа Борисов във Фейс­бук. Той съобщи новината първо във видео от днеш­ното си посещение в Рил­с­кия манас­тир, като инс­пек­тира и работата по срутището по пътя. Борисов под­черта, че ГЕРБ е победила във всички населени места, от които родом са другите политически лидери.