Корнелия Нинова: Масовото избиване на животни в Странджа бе едно от най-големите престъпления на ГЕРБ

Корнелия Нинова: Масовото избиване на животни в Странджа бе едно от най-големите престъпления на ГЕРБ

Съдът потвърди това, което БСП казваше през 2018 г., припомни лидерката на партията

Съдът пот­върди това, което каз­вахме — чума по живот­ните в Стран­джа нямаше, заяви на прес­кон­ферен­ция лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Една по една бит­ките ни получават приз­нание, добави Нинова.

Има окон­чателно решение на пет­ч­ленен ВАС по казуса “чума по живот­ните в Стран­джа“. Пом­ните тревож­ната 2018 г. — баба Дора, Ани от Болярово и условията на БСП да спасим живот­ните на хората, да спрем унищожаването на поминъка и обез­людяване на Стран­джа“, заяви Нинова.

Учас­т­вахме в протес­тите. От страна на управ­ляващите бяхме усмивани, че се снимаме с козички. Хора от протес­тите бяха притис­нати и раз­питани. Бяхме обвинени за метеж­ници. ГЕРБ сезира прокуратурата, че сме зап­лаха за национал­ната сигур­ност. Пак пот­вър­ж­давам думите си, че чума по живот­ните в Стран­джа нямаше“, продължи тя.

Масовото избиване на животно е едно от най-големите прес­тъп­ления на ГЕРБ, посочи лидерът на БСП.

43 хиляди животни бяха убити без причина, регионът се обез­люди и никой не понесе отговор­ност, бе категорична тя.

Даваме доказател­с­т­вата за прес­тъп­лението в Стран­джа на бъл­гар­с­ката прокуратура, както и на Лаура Кьовеши – искаме справед­ливост и присъди. Това каза на прес­кон­ферен­цията лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. Тя уточня, че стадото, пред­мет на делото, е в добро със­тояние, овцете са живи и здрави, няма смър­тни случаи, а стадото се е увеличило. „Няма да оставим нещата така, само с кон­с­татации. Раз­полагаме, освен с решението на ВАС, със стеног­рама от НС, Пред­седател­ски съвет, от която личи кой по онова време каква позиция заемате и какви аргументи. Раз­полагаме с десетки свидетел­ски показания. Тези доказател­с­тва и още други пред­с­тавяме на прокуратурата и искаме сериозно раз­с­лед­ване. Предос­тавяме ги и на г-жа Лаура Кьовеши. По този казус имаше и усвояване, а може би и прис­вояване на европейски сред­с­тва. Не можем да вър­нем убити животни, но искаме справед­ливост. Раз­с­лед­ване, съд, присъди и отговор­ност за онези длъж­ности неща, които нап­равиха това“, посочи Кор­нелия Нинова.