Социалист: Институциите да пазят българските граждани, а не българските олигарси

В пос­лед­ните 10 години бъл­гар­с­кият избирател се раз­г­леж­даше от управ­ляващите като човекът, пус­кащ бюлетини. Ние нап­равихме нашата “Визия за Бъл­гария“ вслед­с­т­вие на раз­говор именно с бъл­гар­с­ките избиратели какво искат те. Време е бъл­гар­с­ките политици да се научат да говорят с тях. Нашата прог­рама и плат­форма са изцяло изг­радени точно на този раз­говор. Ние говорим за преиз­чис­ляване на пен­сиите, за промяна на модела на здравеопаз­ването, за под­помагането на работещите млади бъл­гари и тех­ните деца, за промяна в образовател­ната сис­тема.“ Това заяви водачът на лис­тата на Коалиция “БСП за Бъл­гария“ в Пер­ник Стоян Мир­чев в ефира на Nova News като допълни, че всичко това са желанията на бъл­гарите за по-нормален живот, за вдигане на доходите, за връщане на инс­титуциите там, където трябва да бъдат – да пазят бъл­гар­с­ките граж­дани, а не бъл­гар­с­ките олигарси.

В предаването “Офан­зива с Любо Огнянов“ социалис­тът изрази надежда, че т.нар. “пар­тии на протеста“ са научили своя урок, че политиката е място, където трябва да се водят раз­говори. „Пред­с­тои да видим и дали всички сме иск­рени с това, че искаме да демон­тираме пороч­ния модел на управ­ление, който наложи ГЕРБ“, обясни той като добави, че БСП се бори с тях от 1012 години. Социалис­тът припомни: „Да не заб­равяме, че една от най-важните промени за “Има такъв народ“ в 45-ото Народно съб­рание беше падане на ограничението на сек­циите извън ЕС. В след­с­т­вие на това в Тур­ция сек­циите са се вдиг­нали с 250%, така че с тази поп­равка на кого помог­наха най-много – на бъл­гарите във Великоб­ритания и САЩ или на ДПС в Тур­ция?“, попита социалис­тът.