Спецпрокуратурата: Има досъдебно производство за “Барселонагейт“

Спецпрокуратурата: Има досъдебно производство за “Барселонагейт“

Досъдебно производство за пране на пари е образувано по казуса с къщата в Барселона

Има досъдебно произ­вод­с­тво по казуса “Бар­селонагейт“, стана ясно от думите на ръководителя на Специализираната прокуратура Вален­тина Маджарова по време на брифинг. За казуса, в който се намесва името на бив­шия премиер Бойко Борисов, Маджарова припомни, че имало пред­варителна проверка по случая, която прерас­нала в образуване досъдебно произ­вод­с­тво. Това се случило миналата година, уточ­нява Днес.бг. В момента е допус­ната финан­сова екс­пер­тиза, целта на която е събиране на доказател­с­тва за произ­хода на едни сред­с­тва, тъй като делото е образувано за пране на пари – това е пред­мета на раз­с­лед­ване по делото, посочи тя. Маджарова посочи, че бив­шият премиер Бойко Борисов е давал обяс­нения по казуса, когато е той е бил на етап пред­варителна проверка. Раз­с­лед­ването се води под над­зора на Специализираната прокуратура. Бив­шият премиер Бойко Борисов все още не е раз­питан по раз­с­лед­ването, давал е обяс­нения по време на пред­варител­ната проверка. Наз­начени са раз­лични екс­пер­тизи, много от тях финан­сови, за да се прецени как ще продължи това досъдебно произ­вод­с­тво — дали и ако да кой ще получи обвинения по него, както и кои лица от раз­питаните по време на пред­варител­ното произ­вод­с­тво ще трябва да бъдат раз­питани и в процесуално качес­тво по време на самото раз­с­лед­ване под фор­мата на досъдебно произ­вод­с­тво, в което се събират годни за пред­с­тавяне пред съда доказател­с­тва, комен­тира БНТ. На този етап не може да каже колко ще бъдат обвиняемите по това раз­с­лед­ване. Маджарова каза още, че дела не се образуват срещу лица, а за данни за прес­тъп­ление. Не е нужно да има неоп­ровер­жими доказател­с­тва за вина на лице, а за наличие на прес­тъп­ление, каза още тя, цитирана от БТВ. Преди десетина дни евродепутатът Елена Йон­чева обяви, че глав­ният прокурор на Прокуратурата за борба с коруп­цията и организираната прес­тъп­ност на Испания Алехан­дро Лузон Кановас е изп­ратил писмо до нея, в което обяс­нява, че раз­с­лед­ването не е прек­ратено, а е прех­вър­лено към бъл­гар­с­ката прокуратура поради дуб­лиране на юрис­дик­цията с бъл­гар­с­ките власти. През 2018 г. самата Йон­чева подаде сиг­нал по случая “Бар­селонагейт“, припомня Офф.нюз. Евродепутатът алар­мира, че жур­налис­тическо раз­с­лед­ване е раз­к­рило “въз­можно пране на пари чрез имотна сделка в Бар­селона, в което е замесен бив­шият премиер Бойко Борисов“.