ДПС искат ДАНС да се заеме с Чобанов

ДПС искат ДАНС да се заеме с Чобанов

Пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ и депутатите Йор­дан Цонев и Делян Пеев­ски ще сезират ДАНС за твър­денията на глав­ния редак­тор на сайта „Бърд.бг“ Атанас Чобанов, че имало зап­лаха за живота му и е бил предуп­реден за това от чуждо правител­с­тво. В тяхна позиция, се посочва, че въп­реки, че „както жур­налис­тът Чобанов, така и сай­товете „Биволь“ и „Бърд.бг“ невед­нъж са раз­п­рос­т­ранявали манипулации и тен­ден­циозни внушения по адрес на ДПС и на депутати от пар­тията“, от пар­тията смятат, че случаят трябва да бъде раз­с­лед­ван. По-късно вчера прокуратурата се самосезира по твър­денията на Чобанов.

Земя“ припомня, че в неделя Чобанов заяви пред „Медиапул“, че е инфор­мирал бъл­гар­с­ките власти и добави, че пос­лед­ния случай по който работел, бил свър­зан с депутата от ДПС Делян Пеев­ски, чест обект на негови раз­с­лед­вания. „За мен е ясно, че поръч­ката идва от пър­вия ред в Народ­ното съб­рание“, комен­тира тогава Чобанов пред елек­т­рон­ното издание.

Тект под снимка Атанас Чобанов