Премиерът Петков: Зеленият сертификат няма да бъде отменян

Премиерът Петков: Зеленият сертификат няма да бъде отменян

Готвим нов пандемичен план, съобщи шефът на кабинета Лена Бориславова

Много съжалявам, че в момента съм под каран­тина, иначе аз бих бил в момента на площада да раз­говарям с протес­тиращите, заяви пред БНР премиерът Кирил Пет­ков. Премиерът беше категоричен, че зеленият сер­тификат няма да бъде отменян, но изрази тревога, че бол­ниците няма да имат капацитет, за да пос­рещ­нат по-голям брой заразени с коронавируса. Пет­ков обясни, че мер­ките на правител­с­т­вото отсега нататък ще се определят по въз­мож­ността на бол­ниците да приемат пациенти и броя на интен­зив­ните легла в здрав­ната сис­тема. Тази позиция е обсъдена със здрав­ните власти вчера, уточни премиерът. Виж­дам задъл­бочена раз­лика между група хора, които не вяр­ват в COVID. Това, което ми се вижда, че може да бъде нап­равено, е да бъде нап­равена работна група. След като ми изтече каран­тината, аз имам бус­терна доза, бих сед­нал да си говоря с тези хора и да изработим нов модел, каза министър-председателят пред БТВ. Искам да покажем новия модел преди да е дошла новата COVID вълна, категоричен е Пет­ков, като под­черта, че трябва да се водят раз­говори. Той добави, че трябва да говорят хора, които са екс­перти и че би искал да чуе мнението на протес­тиращите хора, но те трябва да имат екс­пер­тен опит. Той каза, че ако над 80% от интен­зив­ните легла бъдат заети, ще се наложи да бъдат взети допъл­нителни мерки. Пет­ков допълни, че приоритет на правител­с­т­вото е учениците да учат присъс­т­вено, но ком­п­ромиси със здравето на хората няма да се правят. Правител­с­т­вото и пред­с­тавители на редица минис­тер­с­тва от около сед­мица гот­вят нов пан­демичен план, който вчера е бил обсъден на оперативно заседание на МС, заяви шефът на кабинета “Пет­ков“ Лена Борис­лавова. Все още се изчис­т­ват детай­лите по него и той ще бъде пред­с­тавен в най-кратък срок, увери Борис­лавова. Във въп­рос­ния план щяло да бъде посочено много ясно как и кога да се въвеж­дат и прилагат нови мерки. Специално внимание обръщаме на учениците. Целта е те да се задър­жат в клас­ните стаи въз­можно най-дълго. Освен това мер­ките вече няма да се въвеж­дат на база общ брой заболели. Водещ ще е критерият за процент заети интен­зивни легла, обясни още начал­никът на кабинета. Искаме граж­даните да знаят, че мер­ките, които се обсъж­дат, ще бъдат съоб­разени с това какво е най-добро за целия бъл­гар­ски народ, увери Борис­лавова. Борис­лавова обаче под­черта, че ако здрав­ните екс­перти преценят, че такива мерки ще спасят човешки животи, все пак ще се прибегне до “ограничаване правата на граж­даните“.