КНСБ:Бедняшки бунтове наесен

КНСБ:Бедняшки бунтове наесен

Хората искат гаранции за по-добри доходи, заяви лидерът на синдиката Пламен Димитров

Нап­режението в страната заради нис­ките доходи е трудно удър­жимо и може да ескалира в протести през есента, ако правител­с­т­вото не поеме ясен ангажимент в тази посока. Това заяви в Плевен президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров. В момента хората са силно радикализирани на много места, където се плаща с пари от бюджета — положението е нетър­пимо и хората няма как да останат мирни, посочи той, цитиран от БТА. По думите му ако хората не видят ясни гаран­ции за увеличение на доходите си, което може да стане с ангажимент на правител­с­т­вото, есента няма как да няма някакви форми на протест, прог­нозира син­дикал­ният лидер. Според Димит­ров са нужни законодателни промени за час­т­ния сек­тор у нас, където да се изис­ква колек­тивно трудово договаряне. Официал­ните данни на НСИ показ­ват че там, където има колек­тивно договаряне, доходите са по-високи с 1215 на сто от тези в пред­п­риятията, където няма такова договаряне — раз­бирайте, където няма син­дикати, поясни Димит­ров. Той посочи, че печал­бата на фир­мите, работещи у нас, за миналата година са над 20 млрд. лева и ако от нея се вземат само 20 на сто за зап­лати на хората, това означава увеличение със 100150 лева на всяка зап­лата. Пламен Димит­ров е категоричен, че минимал­ната работна зап­лата трябва да се вдигне с поне с 6070 лева и да се гаран­тира увеличение на доходите и във всички бюджетни сис­теми.