Около 16 000 хил. тютюн от четирите сортови групи се очакват тази година

Около 16 000 хил. тютюн от четирите сортови групи се очакват тази година

Около 16 хил. тона тютюн от четирите сор­тови групи се очак­ват тази година, заяви пред­седателят на Национал­ната асоциация на тютюноп­роиз­водителите в Бъл­гария — 2010 (НАТ 2010) Цветан Филев, цитиран от БТА. Пет фирми са започ­нали изкупуването на тютюна от ориен­тал­с­ката сор­това група “Басми“ в страната благодарение на под­ходящите климатични условия за заготовка на продук­цията. Изкупува се и тютюнът от сорта “Кабакулак“. При сорта “Бър­лей“ кам­панията е започ­нала още от месец сеп­тем­ври, а за “Вир­жиния“ тя е целогодишна, защото продук­цията от тази сор­това група се суши принудитело със сушилни.