Ремонт променя движението на всички влакове между София и Перник

Ремонт променя движението на всички влакове между София и Перник

До 9 декем­ври за всички влакове, пътуващи между София и Пер­ник, ще бъде въведена временна промяна в движението. Това се налага заради ремонт на жп линията в учас­тъка между спирка Метал и гара Драгичево, съоб­щиха от БДЖ. Влаковете, които преминават в учас­тъка на извър­ш­вания ремонт в интер­вала от 9:30 ч. до 16:40 ч., ще се движат София — Драгичево — София и Благоев­г­рад — Пер­ник — Благоев­г­рад. На път­ниците ще бъде осигурен превоз с автобуси в учас­тъка между гарите Пер­ник и Драгичево. Меж­дународ­ният бърз влак от София за Солун, който заминава в 15 ч., вече ще тръгва с 25 минути по-рано и ще пътува по обиколен мар­ш­рут през гарите Раз­менна и Храбър­ско. Всички път­нически и бързи влакове, които се движат в сут­реш­ните и вечер­ните часове, ще преминават в учас­тъка на извър­ш­вания ремонт с намалена скорост и заради това ще бъдат въведени промени в графика им на движение.