Столичани преимунаваха бул. Дондуков в знак на…благодарност

Столичани преимунаваха бул. Дондуков в знак на…благодарност

. Приз­нател­ните граж­дани на София решиха в знак на благодар­ност към столич­ния кмет да преименуват цен­т­рал­ния бул. Дон­дуков на бул. Фан­дъков. Столичани мотивират решението си с качес­т­вено изпъл­нената работа по обекта, предаден за рекор­д­ните 138 дни, вместо пред­видените по договор 70. Те допъл­ват, че кмета храбро е защитавал и интересите на общината, като на любимата фирма-изпълнител са платени над 7 млн лв. за един колометър и не е наложена нито една глоба. „Видимо за всички е, че духът на Стара София е изцяло запазен – неравни тротоари пок­рити с шахти и евтини павенца, бетонови замазки правени сякаш от деца, трам­вайно трасе с тех­нология от миналия век, пропад­нали павета и зей­нали фуги пълни с пясък – все добре извес­тни на всички елементи на град­с­ката среда“, съоб­щиха от граж­дан­с­ката интер­нет инициатива “Спаси София“.