АПИ: 55 км от пътищата ни най-смъртоносни

АПИ: 55 км от пътищата ни най-смъртоносни

Там през 2016 г. са станали 1189 катастрофи, при които са загинали 31, а са ранени 301 души

Общо 55 км от близо 20 000 км пътна мрежа в страната са най-опасни и на тях всяка година стават тежки катас­т­рофи със загинали и ранени, кон­с­татира анализ на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ (АПИ), цитиран от БНТ в четвъртък.Въпреки че от КАТ по традиция посоч­ват превишената скорост и неп­равил­ното изп­ревар­ване като основни причини за път­ните произ­шес­т­вия, от зак­люченията на аген­цията става ясно, че опас­ните учас­тъци редовно взимат жер­тви. В анализа се посочва, че през миналата година общо 9 катас­т­рофи са станали на изхода от София на магис­т­рала “Тракия“, където път­ното платно от трилен­тово става двулен­тово и то на завой. Един човек е загубил живота си. На въп­рос­ните 55 км опасни учас­тъци през 2016 г. са станали 1189 катас­т­рофи, при които са загинали 31, а са ранени 301 души. “И ние знаем, че след­ващата година, ако не се вземат мерки, ще има отново 30 души загинали и 300 ранени и 1200 катас­т­рофи“, комен­тира пред­седателят на Бъл­гар­с­ката асоциация на пос­т­радалите при катас­т­рофи Владимир Тодоров. Опасни учас­тъци обаче продъл­жават да се изг­раж­дат, като голямото кръгово движение на 32-рия километър от магис­т­рала “Струма“, където през тази година вече са станали общо 14 катас­т­рофи. На доста по-малкото кръгово във Враца пък са регис­т­рирани. Завой на магис­т­рала “Хемус“, намиращ се на 8 км от София, също продъл­жава да взима жер­тви – трима са загинали през миналата година, като в раз­с­тояние на само 500 метра от плат­ното са станали 10 катас­т­рофи. Област Стара Загора оглавява трагич­ната класация за миналата година със 150 катас­т­рофи с 5 жер­тви и 57 ранени. Следва област Велико Тър­ново – със 128 катас­т­рофи с 36 ранени. В област Русе са загинали четирима и са ранени 35 души при 123 пътни произ­шес­т­вия. В облас­тите Ловеч и Мон­тана при близък брой катас­т­рофи са загубили живота си 8 души и са ранени 77. Причините са раз­лични – обратни виражи, вода, която не се отвежда добре от пътя, опасни пешеходни пътеки на скорос­тни отсечки, допълва БНТ.