Семейство, работещо в чужбина, стегна улица със собствени средства

Семейство, работещо в чужбина, стегна улица със собствени средства

Семейс­тво, работещо в Бел­гия, ремон­тира соб­с­т­вената си улица в шумен­с­кото село Мараш. Йор­дан Доб­рев, който се занимава със строител­с­тво в Гент, инвес­тирал лични сред­с­тва, за да почисти и насипе улицата с чакъл. Докарали няколко камиона с фрак­ция, той и синовете му работили, дори наели и помагачи от съседно село,съобщава dariknews.bg Не можаха да си починат, уж на почивка, пък те — работят на улицата. За да е по-хубаво и заради децата го нап­рави, обясни майка му Райна. Като идват тук внуците — не могат да карат колело, сега вече — няма да има падания и обелени колене, казва тя. Семейс­т­вото работило две сед­мици, за да преоб­рази улицата. Емиг­ран­тът искал да покани бел­гийс­кия си шеф на гости и не искал да се излага. Съп­ругата му Пенка обяс­нява, че в квар­тала в Гент, където живеят, всичко е под­редено и чисто-затова и тук искали да стане така. Съседите също са доволни — при по-ниската къща дори вече дъж­дов­ната вода не влиза в двора. От улицата се заричат да помагат догодина, като планът е да се нап­рави канал и да се залее чакъла със запечатка.