Инфлацията тази година ще изяде повишаването на доходите

Инфлацията тази година ще изяде повишаването на доходите

Реално не повече от 4-5% ще останат в джоба ни от обещания ръст на доходите, посочва анализаторът Цветомир Цачев

Увеличението на доходите от началото на тази година ще бъде неут­рализирано от очак­вания ръст на инф­лацията. Това комен­тира по БНР финан­совият анализатор Цветомир Цачев. След по-високите цени на комунал­ните услуги и на стоките, след пос­къп­ването на индус­т­риал­ния ток, в джоба на бъл­гарина няма да остане много от обещаното 10-процентно увеличение на зап­латите. “Реално не повече от 45% ще останат в джоба ни от обещания ръст на доходите“, смята Цачев. “Едно номинално покач­ване на зап­латите от 510% за 2019 година всъщ­ност ще се усети положително само в рам­ките на няколко месеца, след това то ще бъде ком­пен­сирано именно от този пос­тепенен плавен ръст на раз­ходите на домакин­с­т­вата и раз­бира се, на инф­лацията, която се усеща повече от 3 на сто“, каза анализаторът. Вече не е рационално да се инвес­тира и в имоти, смята още Цачев и казва, че в близ­ките години кризата със строител­с­т­вото ще се пов­тори. “Моят съвет е, ако някой има ресурс и решава да инвес­тира във второ жилище, имот, който да дава под наем, да изчака извес­тно време, защото тогава ще има много повече имоти на по-добра цена”, посочи Цачев.