Без камиони по магистралите в пиковите часове от 1 юни

Без камиони по магистралите в пиковите часове от 1 юни

Движението на камионите над 12 тона по магис­т­ралите и натоварените пътища ще бъде спирано в пиковите часове в края на работ­ната сед­мица и през уикен­дите, съоб­щават от Аген­ция “Пътна инфраструктура“.Заповедта влиза в сила от събота, 1 юни, заради очак­вания засилен трафик към морето през лет­ния сезон. Целта е да се улесни пътуването и да се избег­нат зад­ръс­т­ванията по пътищата. В петък и събота, когато се очаква интен­зивно движение в посока Варна и Бур­гас в учас­тъците с ремон­тни дей­ности на автомагис­т­ралите “Хемус“ и “Тракия“, ще има две ленти за движение в посока морето, а в неделя и понедел­ник — две ленти в посока София. Очаква се ремон­тите по АМ “Тракия“ да прик­лючат до края на юни. Дотогава всички временни ограничения на движението ще бъдат премах­нати и шофьорите ще пътуват без ограничения. По АМ “Хемус“ строител­ните работи в тръбата на тунел “Витиня“ в посока София, на съоръжението край село Потоп и виадукта “Коренишки дол“ ще продъл­жат и през лет­ния сезон. От Път­ната аген­ция призоваха шофьорите да не изпол­з­ват аварий­ната лента за изп­ревар­ване или по-бързо прид­виж­ване, което много от тях продъл­жават да правят въп­реки строгите сан­к­ции — глоба от 1000 лв. и отнемане на шофьор­с­ката книжка за три месеца.