Прогноза: Пазарът на пшеница се отваря в края на септември

Прогноза: Пазарът на пшеница се отваря в края на септември

Очак­ванията на земедел­ците са в края на този месец пазарът на пшеницата да се стабилизира, комен­тира Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ), за БТА. По думите му хлеб­ното зърно вече се тър­гува за около 300 лв./тон, докато миналата година цената му е била 350 лв./тон. Фураж­ната пшеница върви по 285 лв./тон, допълни зър­ноп­роиз­водителят. Според анализатори в пос­лед­ните няколко сед­мици тър­говията на зърно леко замря. Като причина пред­седателят на бран­шовата асоциация определя голямото раз­миване между тър­сене и пред­лагане. „Очак­ваме в края на сеп­тем­ври пазарът да се отвори, като е важно какъв износ на зърно ще тръгне от Русия, Украйна и целия Чер­номор­ски регион“,казва Кос­тадинов. По негови наб­людения хлеб­ната пшеница от новата реколта се отличава с много добри качес­тва и висок глутен (между 25 и 28). Малко по-ниско е хек­толит­ровото тегло заради дъж­довете преди жът­вата, уточни той. Традиционно у нас най-много пшеница се отг­лежда в Доб­рич­кия регион. Това лято зър­ноп­роиз­водителите там добиха близо 719 400 тона зърно, което е с малко над 58 500 тона повече спрямо година по-рано, сочат данни на Облас­т­ната дирек­ция по земеделие.