Плодовете и зеленчуците поскъпват в началото на ноември

Индек­сът на тър­жищ­ните цени, който отразява цените на хранител­ните стоки, се повиши тази сед­мица с 2,9 на сто, до 1.383 пун­кта, съоб­щава Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата /ДКСБТ/.Цената на оран­жерий­ните домати се запази 2,15 лева за килог­рам, а цената на оран­жерий­ните крас­тавици скочи с 11,5 на сто, до 1,45 лева за килог­рам. Кар­тофите пос­къп­ват със 3,1 на сто и се продават по 0,67 лева за килог­рам. Зелените чушки пос­къп­ват с 4,2 на сто и се тър­гуват по 1,25 лв./кг. Чер­вените чушки се продават средно по 1,60 лева. Ябъл­ките пос­къп­ват с 1,0 на сто, до 0,97 лв./кг. Гроз­дето пос­къпва със 3,3 на сто, до 1,55 лева за килог­рам. Олиото пос­къпва с 1,0 на сто и се продава по 2,05 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 грама се продава по 2,20 лева. Пилеш­кото зам­разено месо пос­къпва с 1,8 на сто и се тър­гува по 4,07 лева за килог­рам на едро в края на сед­мицата. Захарта се тър­гува по 1,28 лв./кг. Цената на ориза се повишава с 2,1 на сто, до 1,94 лева за килог­рам.