Празничната нагласа на търговците остави цените на зърното на борсата без промяна

Празничната нагласа на търговците остави цените на зърното на борсата без промяна

През пос­лед­ната за миналата година работна сед­мица цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари продъл­жиха да рас­тат. В под­к­ръг „Зърно“ на Софийс­ката стокова борса тази сед­мица за хлебна пшеница обаче котиров­ките купува останаха на 380 лв. за тон, продавачите анон­сираха без промяна 400 лв./т. Царевицата се движеше от 340 лв./т купува до 350 лв./т продава. При мас­лодай­ния слън­чог­лед за тър­сенето от място цените са неп­роменени – от 800 до 830 лв./т, продавачите обявяват 860 лв./т. Всички цени са без ДДС, комен­тира Синор.бг. В под­к­ръг „Хранителни стоки” цените на основ­ните суровини продъл­жават да бъдат стабилни и сед­мицата не донесе промяна, пред­лага се минерална вода в раз­лични раз­фасовки от 1,5 и 10 литра на 0,22 и 0,83 лв. за брой. В под­к­ръг „Индус­т­риални стоки” на ССБ АД традиционно имаше сделки предимно за стоки от групата на енер­гоносителите. Продадоха се бен­зин А95 Н на 14001516,67 лв. за 1000 литра и бен­зин А100Н на 1825 лв./хил. л. Дизелово гориво Б6 се купуваше в диапазон от 1350 до 1516,67 лв./хил. л, газьол за ПКЦ на цена от 1521 лв./хил. л и газ пропан-бутан в диапазон от 650 до 708,33 лв./хил. л.